جشنوره آش ایرانی

 
 
 
 

جشنواره اش ایرانی


دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی
همراه با نمایشگاه صنایع دستی ،آیین ها و موسیقی محلی
زمان:8الی 12شهریور ماه 96
مکان:زنجان،مجموعه فرهنگی،تفریحی و ورزشی گاوازنگ